Archiwum 2011

11 Listopada z Marszałkiem Piłsudskim

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości miały wyjątkowy charakter. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wyjątkowa niespodziankę. Uroczystości rozpoczęły się od  wjazd bryczką Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego grał niezastąpiony starachowiczanin hm Jacek Tarnowski, który wraz z asystą rozpoczął uroczystości przy kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach. Uroczyste nabożeństwo w tym samym kościele poprowadził ksiądz kanonik Józef Domański, proboszcz parafii. W homilii mówił wiele o patriotyzmie Polaków.  Po mszy św. uczestnicy obchodów przeszli przed Pomnik Niepodległości. Tam odegrano hymn państwowy, złożono wiązanki kwiatów. Marszałek Piłsudski przemówił do zebranych. Po nim głos zabrał starosta starachowicki Andrzej Matynia i starosta Baru na Ukrainie Jurij Melniczuk. Uroczystości przed pomnikiem zakończyła defilada niepodległości, która przeszła ulicą Konstytucji 3 Maja. Nasza drużyna oprócz udziału w uroczystościach tradycyjnie wystawiła warte honorowa pod pomnikiem.

 

V Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Ratownicze

23 września wzięliśmy udział w kolejnych V Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodach Ratowniczych o puchar Starosty Starachowickiego. W zawodach zorganizowanych przez Harcerska Grupę Ratowniczą Starachowice i Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, których wspierali ratownicy ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Polskiego Związku Motorowego wzięło udział 24 zespoły, które rywalizowały w 3 kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i kategoria otwarta). W zawodach wystartowały 4 zespoły z naszej drużyny. Po cichu,  tak jak w latach poprzednich liczyliśmy na pudło w każdej z kategorii wiekowej. Dwa razy udało się,  że aż 4 zespoły zajmowały medalowe miejsca. W tym roku w kategorii szkół podstawowych i kategorii otwartej musieliśmy uznać wyższość naszych rywali, którzy pokonali nasze zespoły. Prawdziwa klasę pokazały za to dwa zespoły w kategorii szkół gimnazjalnych. Tu liczyliśmy na zwycięstwo pierwszego zespołu. Zespół stanął na wysokości zadania zajmując pierwsze w swojej kategorii. Miła niespodziankę sprawił drugi zespół w tej kategorii, który zajął trzecie miejsce ustępują zespołowi z Gimnazjum nr 4 ze Starachowic.

 

W kategorii Szkół Podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Rudek przed Szkoła Podstawową z Adamowa i Radkowic. W kategorii otwartej zmagania rozegrały się pomiędzy dwoma szkołami. Zwycięskim I LO i II LO ze Starachowic które zajęło II miejsce. Trzecie miejsce zajął zespół z Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy z Ostrowca. Podczas zawodów można było także spróbować swoich umiejętności na stoisku ratowniczym przygotowanym przez Szpitalny Oddział Ratunkowy ze Starachowic, obejrzeć najnowsze samochody Straży Pożarnej i motory Komedy Powiatowej Policji w Starachowicach.

 

Harcerski Start 2011

Tegoroczny start harcerski dla 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im.Emilii Plater rozpoczął się od zlotu hufca w dniu 17 września. Zlot, który w tym roku odbył się na terenie hufca, zgromadził wyjątkowo dużo uczestników. Przeszło 150 osób uczestniczyło w zajęciach przygotowanych przez drużyny. Była nasza ścianka i plujki, liny przygotowane prze 2DH, turniej rycerski 15 DH i zajęcia zdobnicze prowadzone przez 82 DH i 52 KDH z Kielc. Nam najbardziej podobała się gra przygotowana prze 9 WDH, podczas której uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, pomysłowością i sprytem.

 

 

 

 

 

 

 

Po zlocie udaliśmy się  na bieg harcerski przygotowany przez Igę, na zakończenie próby przewodnikowskiej. Podczas biegu 12 uczestników rywalizowało ze swoimi słabościami i wiedza. Czekało na nich kilka zadań podczas których została oceniona także ich wiedza harcerska. I chodź nie było łatwo wszyscy jak się później okazało zakończyli swoje zmagania z sukcesem. Po biegu ponownie spotkaliśmy się z drużynami hufca na Skwerze Ofiar Zbrodni Katyńskiej, gdzie odbył się  Apel Poległych i złożenie kwiatów w rocznice napaści Rosji Radzieckiej na Polskę. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych i jednostek samorządowych. Nie zabrakło też kadetów z klas mundurowych ZDZ w Starachowicach i przedstawicieli ZS Strzelec. W imieniu władz samorządowych wystąpiła pani prezydent Małgorzata Ślęzak. Po uroczystościach, kiedy udało nam się już zliczyć wyniki biegu, ponownie zostaliśmy w gronie drużyny. Odbyło się uroczysty apel drużyny podczas którego aż dwanaście osób które ukończyły bieg i spełniły wcześniejsze wymagania złożyło przyrzeczenie harcerskie. Krzyże otrzymali: Emilka, Ola.M, Kinga, Malwina.M, Oskar, Paulina.K, Cinek, Kacper.G, Paweł(Janusz), Agnieszka.B, i Kasia. G.  Później drużynowy wręczył jeszcze zielone chusty czterem osobom. Chusty otrzymali Paweł(Janusz), Malwina.M, Kinga i Agnieszka.B. Było też spóźnione wręczenie sznurów dla naszych przybocznych które otrzymali Karol(Janek) i Iga. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a tym którym nie udało się jeszcze spełnić wymagań i zdobyć zielonej chusty, możemy w sekrecie powiedzieć że czeka w tym roku kalendarzowym jeszcze pięć chust na swoich nowych właścicieli.

 

Piknik Aktywnie i Pozytywnie

W niedzielę 11 września na terenie MCRW obok Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach odbył się piknik plenerowy pod hasłem Aktywnie i Pozytywnie Organizatorami tej imprezy były: Urząd Miasta Starachowice, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Starachowickie Centrum Kultury. Finansowana była ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zabawa rozpoczęła się od występów wokalistów z SCK, oraz tancerzy z STT i Plejady. Podczas pikniku odbyło się kilka konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży, które prowadzili przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, Zdrowej Szkoły oraz Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice. 38 Starachowicka Drużyna Harcerska przygotowała dla uczestników pikniku zajęcia na pneumatycznej ściance wspinaczkowej, zajęcia strzeleckie z łuków, zajęcia strzeleckie z paintbala oraz rzucanie piłeczkami na rzepy do tarczy dla najmłodszych. Konkurencje odbywały się w dwóch kategoriach. Kategorii dla dzieci i kategorii rodzinnej gdzie startowali razem z rodzicami. Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród odbyło się na głównej scenie. Piknik zakończył się występem zespołów disco polo "DIADEM"  i  "MAXEL", publiczność bawiła się doskonale, a  pizza z Grubego Benka i układy taneczne zespołów wprawiły nas podczas składania imprezy w iście discopolowy nastrój.

 

Nowe stare władze Hufca ZHP Starachowice

8 września nasi instruktorzy uczestniczyli w konferencji sprawozdawczo wyborczej Hufca ZHP Starachowice. Wybory nowych władz hufca odbyły się w nowo wyremontowanej sali hufca w scenerii wystawy z okazji 90 lecia naszego hufca. Wybory rozpoczęły się od miłych akcentów. Zaraz po rozpoczęciu oficjalnej części odbyło się zobowiązanie instruktorskie trzech nowych instruktorek ZHP. Zobowiązanie instruktorskie z rąk dh Elżbiety Kubiec, z-c komendanta chorągwi kieleckiej, przyjęły druhna Agata Barszcz z 9WDH, Karolina Bilska z 82 DH oraz druhna Iga Rosołowska z 38 SDH.  Po  zobowiązaniu komendantka hufca wręczyła podziękowania za prace zarówno podczas ubiegłej akcji letniej jak i pracę w czasie jej kadencji. Wśród wyróżnionych znalazła się nie tylko nasza 38 Starachowicka Drużyna Harcerska,  ale także Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice i nasi instruktorzy. Na ich ręce wręczone zostały także podziękowania dla członków naszej drużyny, którzy wspierali naszych instruktorów podczas realizowania zajęć dla uczestników półkolonii w sierpniu 2011 roku. Po części oficjalnej rozpoczęły się właściwe wybory.  Zatwierdzony został porządek obrad, wybrane zostały komisje wyborcze, wysłuchaliśmy sprawozdanie z działalności komendy w poprzedniej kadencji. Sprawozdania komisji rewizyjnej się niestety, nie doczekaliśmy...  Tegoroczne wybory, tak jak praca w hufcu w ostatnim czasie, odbyły się w wyjątkowo przyjaznej atmosferze. Decyzją zebranych, wybory odbyły się w sposób jawny, a jedyna kandydatka na funkcje komendantki hufca, dh Małgorzata Ślaska została wybrana jednomyślnie. Podobnie jak nowi członkowie komisji rewizyjnej hufca i sama komenda,  która na wniosek komendantki hufca została wybrana w składzie: phm Agnieszka Czaja-Szewera - skarbnik Hufca, hm Sylwester Staniszewski z-ca kom, pwd Agata Barszcza, phm Ilona Traczyk, pwd Paweł Szypulski, phm Jan Minda. Nowym władzom życzymy dużo wytrwałości w pracy i jeszcze więcej radości z sukcesów.

 

Impreza integracyjna dla "euroKABEL"

Po rocznej przerwie w sobotę 3 września, już po raz trzeci prowadziliśmy zajęcia podczas imprezy zorganizowanej przez firmę "euroKABEL" dla  około 80 współpracowników i kooperantów. Podczas imprezy uczestnicy otrzymali specjalne karty, na których zaliczali udział w poszczególnych konkurencjach. Część konkurencji uczestnicy zaliczali na punkty, a w części liczył się czas wykonania zadania. Na najlepszych czekały atrakcyjne, nie tylko branżowe nagrody.  Dla uczestników przygotowaliśmy ściankę wspinaczkową z dwoma parami trzech dróg wspinaczkowych, o różnym stopniu trudności, strzelanie z łuków do tarcz, strzelanie z plujek indiańskich, pomost linowy oraz rzucanie piłkami do tarczy w alkogoglach. Po zakończeniu realizacji zadań, zawodnicy udali się na kolejne zajęcia integracyjne i konsumpcję, a my mieliśmy czas na testowanie nowych elementów przygotowanych na imprezy. W ruch poszły alkogoogle, na których pokonywaliśmy most linowy i ściankę. Poznawaliśmy także obsługę nowego łuku bloczkowego, podczas którego niektórzy w pierwszej serii potrafili ustrzelić prawie dziesięć dziesiątek na dziesięć strzał.

 

Gloria Victis

1 września o godz. 18.30 uczestniczyliśmy w skromnym 10 osobowym składzie w uroczystym apelu poległym pod pomnikiem Żołnierzy Września Gloria Victis na cmentarzu parafialnym Bugaj. Było to już trzecie spotkanie pod pomnikiem gdzie 2 lata temu podczas uroczystych obchodów rocznicy września przeniesiono prochy "Obrońców Starachowic" W uroczystościach uczestniczyły delegacje drużyn naszego hufca, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń patriotycznych z terenu Starachowic oraz władze miasta i powiatu.

 

Kurs Drużynowych "W Drodze do"

W dniach od 22-31 sierpnia troje członków 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej uczestniczyło w kursie drużynowych zorganizowanym przez Komendę Kieleckiej Chorągwi ZHP. Drużynę reprezentowali Iga Rosołowska, Ola Wysocka i Rafał Rogorzyński. Miło nam poinformować że cała trójka ukończyła kurs z wynikiem pozytywnym i otrzymała stosowne zaświadczenia z rąk samej komendantki kursu druhy Marioli Paterek z Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego. W kursie uczestniczyło jeszcze dwóch instruktorów z naszej drużyny. Nasz przyboczny Karol Janeczek pełnił zaszczytna funkcje oboźnego,  a nasz drużynowy Tomasz Łebek prowadził zajęcia na kursie. Wszystkim absolwentom życzymy tysięcy pomysłów na realizację swoich zamierzeń.

 

Rocznica rozbicia więzienia w Starachowicach

14 sierpnia tradycyjnie, tym razem 11 osobowa reprezentacją 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej wzięliśmy udział w uroczystościach upamiętniających rozbicie więzienia w Starachowicach. Tę brawurową, udaną akcję, która przeszła do historii walk partyzanckich, wykonał 50-osobowy Oddział Partyzancki Armii Krajowej Antoniego Hedy Szarego w nocy 7 sierpnia 1943 roku. Uwolniono wtedy 74 więźniów, w większości żołnierzy Armii Krajowej. Więzienie znajdowało się w centrum miasta, przy głównej, ruchliwej ulicy, patrolowanej przez Wermacht. Uroczystości rozpoczęto mszą św. o w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy. Odprawił ją ksiądz Bogdan Pacyniak, wikariusz tej parafii. Na niedzielne uroczystości przybyli min: Teresa Heda-Snopkiewicz- córka generała Antoniego Hedy-Szarego, Wojciech Bernatowicz-prezydent Starachowic, Małgorzata Szlęzak- jego zastępca, Cezary Berak - członek Zarządu Powiatu, przedstawiciele straży pożarnej, Policji i bardzo liczne grono kombatantów. Podczas uroczystości wystawiliśmy poczet sztandarowy, który dzierżył sztandar Armii Krajowej, dwie osoby do czytania modlitwy wiernych oraz wartę honorowa przed pomnikiem.

 
Informacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Stronę odwiedziło
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj16
mod_vvisit_counterWczoraj41
mod_vvisit_counterTen tydzień196
mod_vvisit_counterPoprzedni305
mod_vvisit_counterTen miesiąc16
mod_vvisit_counterPoprzedni1153
mod_vvisit_counterWszystkie605108

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 3.238.180.174
,
Today: Gru 01, 2023
Osób na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości