Jodła 2013

Jodła 2013, regulamin

DRUHNY I DRUHOWIE!

Przed Wami Regulamin Odznaki Chorągwianej Jodła 2013

„Bezpieczeństwo Powszechne”

I. OPIS ODZNAKI

  1. Odznaka ZHP Chorągwi Kieleckiej nosi nazwę Odznaka Chorągwiana Jodła 2013.
  2. Odznaka jest trójstopniowa, w formie metalowego znaczka w kształcie świętokrzyskiej jodły.

II. CELE ZDOBYWANIA ODZNAKI

Podstawowym celem zdobywania Odznaki Chorągwianej Jodła 2013 jest kształtowanie wśród harcerek i harcerzy postaw obywatelskich poprzez:

- upowszechnianie zasad bezpieczeństwa publicznego

- podjęcie działań społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej

- aktywizację środowisk harcerskich ZHP Chorągwi Kieleckiej

- współpracę ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, straż graniczna, wojsko)

III. ZASADY I WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1. W celu zgłoszenia udziału w realizacji zadań na Odznakę należy wypełnić ankietę aplikacyjną, znajdującą się na stronie internetowej ZHP Chorągwi Kieleckiej (http://www.kielecka.zhp.pl/) w terminie do 10 maja 2013 roku.

2. Przed wysłaniem zgłoszenia do Komendy Chorągwi należy poinformować o tym właściwą Komendę Hufca – drużyna zgłasza fakt uczestnictwa w zdobywaniu Odznaki do Komendy Hufca, a Komenda Chorągwi po otrzymaniu zgłoszenia weryfikuje je
w Komendzie Hufca.
3. Zadania realizowane są od 10 kwietnia do 30 października 2013 roku.
4. Odznakę może zdobywać każdy zuch, harcerz oraz instruktor aktywnie uczestniczący
w pracy gromad lub drużyn działających w ZHP Chorągwi Kieleckiej.
5. Warunkiem zdobycia Odznaki jest zrealizowanie zadań, właściwych dla każdej grupy metodycznej.
6. Zadania realizowane są przez całą gromadę lub drużynę.
7. Odznaka przyznawana jest indywidualnie każdemu uczestnikowi, na podstawie udziału w zaliczonych zadaniach.
8. Drużynowy sporządza listę uczestników biorących udział w poszczególnych zadaniach
i załącza ją do sprawozdania – na tej podstawie przyznawana jest indywidualnie Odznaka, w stopniu adekwatnym do liczby poprawnie wykonanych zadań.
9. Odznaka jest trójstopniowa: Złota, Srebrna, Brązowa.
10. Odznakę przyznaje się uczestnikom, którzy zaliczyli odpowiednią ilość zadań:
- 8-10 zadań     -        Odznaka Złota
- 5-7 zadań       -        Odznaka Srebrna
- 3-4 zadania    -        Odznaka Brązowa
11. Sprawozdanie z realizacji zadań należy składać w biurze Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej w terminie do 15 listopada 2013 roku – osobiście lub drogą pocztową.
12. Sprawozdanie powinno być sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
13. Meldunek z wykonanych zadań można składać drogą elektroniczną – instrukcja pojawi się na stronie ZHP Chorągwi Kieleckiej do 15 czerwca 2013 roku.
14. Ocena zadań zostanie dokonana przez 3-osobową Kapitułę Odznaki Chorągwianej
Jodła 2013 do 22 listopada 2013 roku.
15. Kapitułę powołuje rozkazem Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej.
16. Odznakę przyznaje Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej swoim rozkazem.
17. Gromady zuchowe i drużyny harcerskie otrzymują certyfikat potwierdzający zdobycie Odznaki z imiennym wykazem zdobywających.

Kontakt:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kapituła Odznaki Chorągwianej Jodła 2013, ZHP Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, 25-820 Kielce

http://www.kielecka.zhp.pl/

Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze zgłoszenia do realizacji zadań Odznaki Chorągwianej JODŁA 2013!

CZUWAJ!

Kapituła Odznaki Chorągwianej Jodła 2013

 

Jodła 2013, zadanie nr 10

Zadanie 10.

Weźcie udział w dowolnej imprezie - czy to harcerskiej czy szkolnej w ramach służb (np. informacyjnej, porządkowej czy zabezpieczenia medycznego). Sprawdźcie, czy to łatwe czy trudne zadanie. Zdjęcia z imprezy dołączcie do sprawozdania.

W ramach tego zadania zabezpieczaliśmy pod względem medycznym kilka imprez z których wyróżnić należy:

Jarmark u Starzecha, odbywająca się w dniach  01-02.06.2013 – największa impreza w dodatku impreza masowa, odbywająca się na terenie Powiatu Starachowickiego. Podczas imprezy, przez 2 dni zabezpieczenia wystawiliśmy nie tylko patrole medyczne , ale także polowy punkt medyczny spełniający wymagania wynikające z ustawy. W trakcie imprezy prezentowane były wystawy sztuki i rzemiosła ludowego, gry i zabawy, konkursy dla dzieci, pokazy. W czasie imprezy odbył się także koncerty,  których głównymi gwiazdami były zespoły: „Poparzeni Kawą Trzy zespół, który tworzą: Wojciech Jagielski (Radio Zet), Jacek Kret, Roman Osica (RMF FM), Krzysztof Zasada (RMF FM), Marian Hilla (Eska Rock), Mariusz Gierszewski (Radio Zet) i Krzysztof Tomaszewski. Oraz gwiazda wieczoru  Tatiana Okupnik, która odwiedziła nas po koncercie  z całym zespołem w naszym punkcie medycznym.

Dnia11.09.2013 roku dbaliśmy o bezpieczeństwo uczestników Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Honorowy Patronat objął Starosta Powiatu Starachowickiego Pan Andrzej Matynia  Organizatorami Turnieju było Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym ,,RADOŚĆ” w Godowie   oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie. W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn: WTZ Ostrowcu Świętokrzyskim, WTZ przy Stowarzyszeniu RAZEM w Ostrowcu Świętokrzyskim, WTZ przy Stowarzyszeniu TĘCZA w Skarżysku Kamiennej, WTZ przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach. Mimo deszczowej pogody rozgrywki przebiegały w gorącej atmosferze z głośnym dopingiem kibiców, którzy okrzykami zagrzewali zawodników do gry na boisku. Tegoroczny turniej odbył się pod hasłem ,,Jestem Sportowcem… pomogę w Złotej Godzinie życia” nawiązując do  Światowego Dnia Pierwszej Pomocy przypadającemu na dzień 14 września 2013. Nie mogło się więc obejść bez pokazu pierwszej pomocy medycznej wykonanego przez Harcerską Grupę Ratowniczą Starachowice, która zapewniła również zabezpieczenie medyczne podczas całego Turnieju.

MNA-ia Biegania – 6 października uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu medycznym  drugiej już edycji imprezy MANia biegania, która w tym roku cieszyła się znacznie większym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym. W tym roku wystartowało aż 170 biegaczy reprezentujących kluby z całej Polski. W tym 32 kobiety. Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych. Najlepszy zawodnik całą trasę o długości 7 kilometrów pokonał w 19 minut i 38 sekund. Impreza została zorganizowana z inicjatywy firmy MAN Bus Starachowice, a przygotowana przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku przy współpracy Urzędu Miejskiego, Klubu Juventa-Kobex, Starachowickiego Centrum Kultury, Straży Miejskiej, Policji, Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice, HSPP, Stowarzyszenia Projekt Starachowice oraz Ludowego Klubu Biegacza Rudnik. Patronat medialny nad imprezą objęła „Gazeta Starachowicka”. Najlepsi biegacze otrzymali nagrody i puchary z rak wiceprezydenta Starachowic Sylwestra Kwietnia, oraz przedstawicieli firmy MAN: Tadeusza Olchwika i ANity Młodawskiej-Okły.

 

Jodła 2013, zadanie nr 9

Zadanie 9.

Dokonajcie akcji promocyjnej dotyczącej noszenia odblaskowych elementów podczas poruszania się po zapadnięciu zmroku. Spróbujcie uświadomić swoich rówieśników, że dla kierujących mogą być całkowicie niewidoczni bez tego typu elementów.

Zadanie to realizowaliśmy  współpracując z Komenda Powiatową i Wojewódzką Policji wspierając ich w kampanii „Rok Pieszego” która wpisuje się w realizowany przez nas program RAZEM DLA 112 na który środki pozyskaliśmy z Gminy Starachowice i Starostwa Powiatowego.

26 marca 2013 w hali lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbyło się spotkanie inaugurujące Rok Pieszego, który w województwie świętokrzyskim, ogłosił Komendant Świętokrzyskiej Policji. Nasza drużyna oraz Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice wraz ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat, oraz na co dzień współpracujące z nami instytucje w ramach projektu RAZEM dla 112,  złożyły deklarację że będą wspierać działania KW Policji w działaniach profilaktycznych skierowanych dla pieszych. Gospodarzami spotkania byli: Starosta Starachowicki p. Andrzej Matynia oraz Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach insp. Jarosław Adamski. Ponadto w konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, radni, dyrektorzy szkół i nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy powiatu starachowickiego oraz przedstawiciele lokalnych mediów. W spotkaniu uczestniczyli także policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podinsp. Anna Zielińska-Brudek, asp. Artur Putowski i sierż. szt. Paweł Zawadzki, którzy przedstawili dane dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem pieszych oraz propozycje działań w ramach roku pieszego. Z naszej strony nasze wspólna działania przedstawiała Pani Elżbieta Pryciak ze Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki,  która omówiła działania profilaktyczne w ramach programu pod wspólnym hasłem „Bezpieczni na drogach i Razem dla 112” dla „Roku Pieszego”.

W ramach tych działań oraz działań własnych zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w kilku przedsięwzięciach wśród których wymienić należy:

Akcja "Kinoteka Przedszkolaka". W ciągu całego roku przedszkolaki wzięły udział w sześciu projekcjach filmowych połączonych ze spotkaniami edukacyjnymi z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. W akcji bierze udział  także Straż Miejska, Policja, wydział sportu i promocji UM Starachowice oraz HGR Starachowice. Co miesiąc a dokładnie przez 6 miesięcy, odwiedzaliśmy inne przedszkole przed projekcją i po udzieleniu krótkiego instruktarzu dla najmłodszych wspólnie wyruszaliśmy do kina omawiając po drodze zasady bezpieczeństwa na drogach i korzyści płynące z noszenia elementów odblaskowych.

Pierwszaki z Klasą było spotkaniem zorganizowanym przez rekcję gazety Echo Dnia w Sali Starachowickiego Centrum Kultury,  podczas którego uczniowie klas pierwszych mogli się spotkać z Jeżem Edkiem, który zachęcał pierwszaków wraz z Policja. Ratownikami i Wielkim Podróżnikiem do bezpiecznego zachowania się na drogach i noszeniu elementów odblaskowych w celu zwiększenia widoczności na drogach po zmroku. Podczas spotkania blisko 350 pierwszaków,  miało okazje nie tylko posłuchać miłych tekstów o ruchu drogowym, ale także zobaczyć pokaz co się dzieje z dzieckiem podczas wypadku przy nie zapiętych pasach w foteliku, oraz uczestniczyć w konkursie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

Szkoliliśmy także dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Byliśmy ze swoimi działaniami nie tylko w szkołach na terenie miasta, ale także na terenach wiejskich. Najciekawiej wspominamy szkolenia i zaangażowanie uczniów w szkołach w Adamowie, Lipiu, Szerzawach oraz w Godowie, gdzie podczas turnieju piłkarskiego szkoliliśmy uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

W sumie podczas tego rocznych działań spotkaliśmy się z blisko 2000 osób, a prawie 900 uczestniczyło naszych szkoleniach z pierwszej pomocy. Rozdaliśmy około 1200 elementów odblaskowych, kamizelek, worków na kapcie do szkoły, czapek, opasek i światełek odblaskowych oraz około 1000 naszych poradników pierwszej pomocy.

 

Jodła 2013, zadanie nr 8

Zadanie 8.

Dokonajcie przeszkolenia ratowniczego. Minimum 50% członków drużyny powinno wziąć udział  w szkoleniu, kursie lub zajęciach związanych z Ratownictwem Medycznym.

Nasi harcerze uczestniczyli w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy zorganizowanym przez Harcerską Grupę Ratowniczą Starachowice w kwietniu tego roku. Podczas dwóch weekendów pod okiem instruktorów HSR, poznawali nie tylko zagadnienia teoretyczne z zakresu pierwszej pomocy, ale także zmagali się z symulowanymi zdarzeniami podczas których musieli wykazać się praktycznymi umiejętnościami. W kursie uczestniczyło aż 14  osób z naszej drużyny. Pozostali członkowie drużyny ukończyli kurs na jesieni 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby jednak nie zasypiać gruszek w popiele i utrwalić wiedze uczestniczyliśmy wszyscy w dodatkowych zajęciach z pierwszej pomocy, które prowadzili ratownicy i instruktorzy HSR z HGR Starachowice,  przygotowując się do prowadzenia zajęć na Manewrach Ratowniczo-Technicznych chorągwi. Podczas manewrów pod czujnym okiem instruktorów z HGR Starachowice, szkoliliśmy uczestników utrwalając naszą wiedzę z zakresu ratownictwa.Wiedza ta i umiejętności pozwoliły nam podczas VII Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodach Ratowniczych o puchar Starosty Starachowickiego, nie tylko wesprzeć organizatorów zawodów jako pozoranci, ale także wystawiliśmy trzy,  pięcioosobowe  zespoły w trzech kategoriach wiekowych.

Zawody odbyły się w piątek 27 września w Starachowicach Zawody zostały zorganizowane  przez Harcerską Grupę Ratowniczą Starachowice oraz Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki przy współudziale Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Automobilklubu PZM, ŚCRMiTS oraz szkoły językowej ETON.  Zawody organizowane są w ramach programu ”BEZPIECZNI NA DROGACH – RAZEM DLA 112” i mają na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W tym roku w zawodach uczestniczyło 27 zespołów reprezentujących szkoły , kluby i drużyny harcerskie.

Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i kategorii open. Na  uczestników czekało 12 pozorowanych zdarzeń i test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Wśród wielu punktów uczestnicy uznali za najtrudniejsze i najbardziej pasjonujące  zdarzenia z kajakarzem,  który zawadził barkiem o pomost, wypadek drogowy z urazem „kierownicowym” przebite udo na budowie i chyba najbardziej zaskakujący z punktów przygotowany wraz z lektorami ze szkoły językowej ETON, punkt z poturbowanym obcokrajowcem, który mówił tylko w języku angielskim. Nie zabrakło też punktów z resuscytacji zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

Rywalizacja na trasach zakończyła się następująco: na trasie podstawowej zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach, przed zespołem naszej 38 SDH ze Starachowic, który po dwóch latach słabych występów  wrócił na podium oraz  Szkołą Podstawową z Nietuliska. Na trasie gimnazjum rywalizacja zakończyła się dokładnie w tako sam sposób jak w ubiegłym roku. Zwyciężył zespół 38 SDH przed zespołem MDP  z Lubieni oraz Gimnazjum nr 2 ze Starachowic. Na najtrudniejszej trasie nasz zespół złożony z dwójki gimnazjalistów i dwójki pierwszaków ze szkoły średniej zajął drugie miejsce ustępując tylko doświadczonemu zespołowi HCPP z Ostrowca. III miejsce zajął zespół I LO ze Starachowic.

 

 


 

Jodła 2013, zadanie nr 7

Zadanie 7.

Weźcie udział w Manewrach Ratowniczo-Technicznych Chorągwi Kieleckiej we wrześniu 2013. Więcej informacji w biurze ZHP Chorągwi Kieleckiej.

 

W dniach 13-15 września na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,  odbyły się I Manewry Ratowniczo – Technicznych Chorągwi Kieleckiej. Nasi harcerze z 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej, wzięli udział w manewrach  jako kadra programowa wspierając  razem z szóstka harcerzy z 13 DH Wiatr ze Staszowa, naszych ratowników z Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice . Uczestniczyliśmy w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w trzech blokach zajęć.

W piątek zorganizowaliśmy w ramach bloku „F.A. Course” osiem stanowisk, na których uczestnicy manewrów poznawali wiedzę i zdobywania umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Tu uczestnicy manewrów mogli nauczyć się ewakuacji sprzętowej i ewakuacji nasobnej, zakładania kołnierza ortopedycznego, kamizelki KED, uczyli się tamowania krwotoków, stabilizacji kończyn za pomocą szyn Kramera, oraz uczyli się resuscytacji zarówno na osobach dorosłych jak i dzieciach, łącznie z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego AED. Tu oprócz naszych zajęć były cztery punkty przygotowane przez Straż Pożarną, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się ze sprzętem, punkt policji,  gdzie uczestnicy mogli zobaczyć  prezentacje o działaniach profilaktycznych świętokrzyskiej policji. Był tez punkt z prezentacją o zagrożeniach oraz punkt z medycyny taktycznej prowadzonej przez jednostkę specjalna, gdzie oprócz środków medycznych stosowanych na polu walki, uczestnicy mogli zapoznać się z samochodem hummwi, wykorzystywanym podczas misji wojskowych.

   

W sobotę podczas biegu po mieście w ramach bloku  „Greyhound Trophy” , przygotowaliśmy dla uczestników 6 symulowanych zdarzeń na terenie Kielc, podczas których uczestnicy udzielali pomocy poszkodowanym. Były wypadki z udziałem rowerzystów, wychłodzenie po zbyt długim przebywaniu w wodzie, krwotok z nosa oraz poszkodowany z podejrzeniem zawału.

Trzeci blok „Multitask Challenge” przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy w niedzielę.  Tu zastępy stanęły przed zadaniem w ramach którego musiały wytypować ze swojego składu  5 osobowe reprezentacje, które mogły się wykazać umiejętnościami zdobytymi podczas pierwszych dwóch dni manewrów. Zajęcia odbywały się na przygotowanym przez nas torze przeszkód,  na którym oprócz umiejętności z zakresu pożarnictwa i sprawności musieli się wykazać wiedzą i umiejętnościami z zakresu ratownictwa medycznego. Wśród wielu czynności do wykonania, było pokonywanie przeszkód, składanie linii gaśniczej, resuscytacja krążeniowo oddechowa na fantomie czy umieszczenie poszkodowanego na desce ortopedycznej. Było symulowane gaszenie z hydronetki oraz założenie pełnego stroju strażaka.

I Manewry Ratowniczo – Techniczne ZHP Chorągwi Kieleckiej zakończyły się uroczystym apelem, na którym obecny był Zastępca Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych ppłk Grzegorz Wtykło, oraz Przewodniczący Rady Chorągwi Kieleckiej hm. Lucjan Marek Pietrzczyk. Wcześniej uczestników manewrów odwiedziła pani  Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, wraz z Komendantem Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk dypl. Wiesławem Mitkowskim.


 

Jodła 2013, zadanie nr 6

Zadanie 6.

Weźcie udział w przynajmniej jednej imprezie ogólnopolskiej przeznaczonej dla wędrowników – pokażmy, że wychodzimy w świat, patrzymy, myślimy, pomagamy – działamy.

 

W dniach 6-9 czerwca na 7 trasach rajdowych po Górach Świętokrzyskich wędrowało ponad 600 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów – uczestników 55 Jubileuszowego Harcerskiego  Rajdu Świętokrzyskiego. Rajd  zakończył się w Starachowicach na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego nad Lubianką oraz niedzielnym apelem przed budynkiem Hufca ZHP Starachowice.

 

 

 

 

 

 

W tym roku, tak jak w latach poprzednich nie tylko byliśmy uczestnikami rajdu, ale także jego współorganizatorami. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy V Trasę HRŚ o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego, na której rywalizowało aż 156 osób z 17 patroli reprezentujących drużyny z całej Polski. W rywalizacji brał udział także udział  jeden patrol z naszej 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater , tak aby w przyszłości nowi doświadczeni harcerze mogli  zasilić obsługę trasy. Dodatkowo projekt znaczka rajdowego wykonał nasz drużynowy. Natomiast nasi ratownicy z Harcerskiej Grupy Ratowniczej  Starachowice,  dbali o bezpieczeństwo uczestników rajdu, a my organizowaliśmy zajęcia na zlocie dla wszystkich uczestników rajdu, podczas których  największym powodzeniem cieszyła się nasz ścianka wspinaczkowa,  która pracowała aż do zmroku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy Naszej Piątej Trasy wędrowali po przygotowanej przez nas trasie przez  najciekawsze zakątki naszych gór,  począwszy od  Nowej Słupi przez Święty Krzyż, Święta Katarzyną i Łysicę, Bodzentyn z Pałacem Biskupim i dalej przez Siekierno i Wykus aż do Starachowic. Oprócz bardzo malowniczej i atrakcyjnej trasy przygotowaliśmy dla uczestników V Trasy szereg zadań, z którymi musieli sobie poradzić na trasie. Był konkurs plastyczny,  podczas którego uczestnicy markerami przymocowanymi do kasków, odtwarzali drzewa ścięte na Łysicy,  kulinarny na polanie koło Wykusu, toczenie konserwy pod górę, czy zajęcia z koordynacji grupy polegające na odpowiednim zbieraniu ponumerowanych kubków w labiryncie ułożonym ze strzał. Były zmagania z łucznictwem i strzelanie do zawieszonego jabłka i szybka spontaniczna akcja zarobkowa, w czasie której uczestnicy zbierali środki na cegiełki na remont naszego hufca.  Wieczorem zmęczeni mogliśmy wspólnie odpocząć na noclegach w stodołach, przygotowując się wieczornych ognisk i śpiewanek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajd zakończył się zlotem uroczystym apelem,  podczas którego podsumowano rywalizacje na trasach oraz wręczono odznaczenia i podziękowania. Wśród wyróżnionych znalazł się nasz drużynowy hm. Tomasz Łebek, który z rąk przewodniczącego ZHP hm. Adama Massalskiego otrzymał srebrny krzyż za zasługi dla ZHP, a jeden z Darek Krzeszewski z 147 WDH „Scatter” z Włocławka otrzymał odznakę „Zasłużony dla Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego” Najwięcej emocji wzbudzała jednak rywalizacja na trasach i przyśpiewki tras, którymi jako najliczniejsza trasa i chyba najbardziej rozśpiewana zagłuszaliśmy inne trasy. Rywalizacje na naszej trasie wygrała Silna grupa pod wezwaniem z Hufca ZHP Włocławek, która o włos wyprzedziła 2 DH Szkarłatni z miejscowości  Banie Mazurskie i 13 SDH WIATR ze Staszowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jodła 2013, zadanie nr 5

Zadanie 5.

Pokażcie innym, na czym polega zdrowy tryb życia, jak zdrowo się odżywiać, jakie są przyczyny chorób cywilizacyjnych, jak radzić sobie ze stresem. Temat może różnić się od zaprezentowanych, ale powinien dotyczyć zdrowia.

 

Zadanie zrealizowaliśmy podczas półkolonii,  którą organizowaliśmy we współpracy z Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Niebozowej Akcji Leniej „Zielone Harcowanie”. Podczas dwóch tygodni półkolonii  codziennie w zajęciach brało udział  blisko 60 uczestników .  Zorganizowaliśmy dla nich cykl zajęć sportowych odbywających się na świeżym powietrzu, zajęcia łucznicze, zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ściance wspinaczkowej, strzelanie z ASG i paintballa.  Zorganizowaliśmy też  zajęcia pływackie  na basenie miejskim przygotowane we współpracy z ratownikami wodnymi i instruktorami  z kluby płetwonurków KALMAR podczas których poznawali tajniki nurkowania. Podsumowaniem zajęć o zdrowiu było olimpiada zdrowego żywienia oczywiście zorganizowana na świeżym powietrzu w alei modrzewiowej. Podczas olimpiady uczestnicy wykonywali soki ze świeżych, zdrowych i umytych  owoców. Przygotowywali także  kanapki ze zdrowego pieczywa, dużej ilości warzyw i niskoprzetworzonych wyrobów wędliniarskich. Uczestnicy mieli też okazję uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy, podczas których oprócz podstawowych zasad resuscytacji poznali przyczyny najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych i jak im zapobiegać.

 

Jodła 2013, zadanie nr 4

Zadanie 4.

Zorganizujcie festyn lub turniej gier dla dzieci z Waszej miejscowości lub z osiedla o tematyce związanej z bezpieczeństwem. Możecie zrobić to także w ramach akcji letniej na obozie lub dla dzieci z miejscowości, przy której będzie stacjonował Wasz obóz.

W ramach tego zadania byliśmy współorganizatorami Festynu  Profilaktycznego "Nie Biorę, Nie piję, Nie palę" pod taki hasłem odbył się tegoroczny Rodzinny Festyn Profilaktyczny z zespołem "Afromental",  w którym wzięło udział blisko 3000 osób. Tu oprócz zabezpieczenia medycznego prowadziliśmy pogadanki i konkursy profilaktyczne na scenie z nagrodami ufundowanymi przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Największe emocje wywołała nagroda główna ufundowana przez sponsora starachowicki oddział firmy MAN - rodzinny zestaw rowerów. Była to nagroda w konkurencjach rodzinnych przygotowanych i przeprowadzonych przez Harcerską Grupę Ratowniczą Starachowice i 38 Starachowicka Drużyne Harcerską. Zmagania rodzin  oceniało jury w składzie: Anita Młodawska - Okła z firmy MAN, nasz drużynowy Tomasz Łebek oraz przedstawiciel publiczności Artur Dymiński.

 

Tradycyjnie nie zabrakło atrakcji przygotowanych przez 38 SDH,  na rozwieszonym pół metra nad ziemią gibonie spacerowali odważniejsi uczestnicy, fani różnych typów broni, próbowali swoich sił strzelając z łuków lub karabinków ASG. tradycyjnie też,  duże zainteresowanie wzbudzała ustawiona na placu nasza ścianka wspinaczkowa.  Festyn zakończył się występem zespołu Afromental.

 

 

 

Kolejnym ciekawym zdarzeniem które zorganizowaliśmy we współpracy z naszymi harcerzami tworzącymi HGR Starachowice była  akcja  wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej >>Restart a Heart<<,, która została zainicjowana po raz pierwszy jesienią tego roku przez Europejską Radę Resuscytacji. Punktem kulminacyjnym akcji był dzień 16 października, kiedy akcja objęła młodzież wszystkich krajów w Europie, jak również członków Parlamentu Europejskiego. Do akcji włączyła się także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która chce pokazać całej Europie efekty Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". W Starachowicach akcję zorganizowaliśmy dzieli uprzejmości strażaków na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.  W samo południe rozpoczęliśmy 30 minutową resuscytację na 15 fantomach.  Mimo tego że organizatorzy nadal liczą efekty to już wiadomo że rekord został pobity. i choć w trakcie trwania ustanawianie rekordu w Warszawie, okazało się że został on ustanowiony w Niemczech, gdzie było 12000 osób. To nas w całej Polsce było jeszcze więcej, więcej! Miło ze Starachowice dzięki naszej inicjatywie złożyły się na te liczby. A liczby mówią same za siebie. Ilość instytucji, które wzięły udział w rekordzie: 1266. Ilość wykorzystanych fantomów: 6104. Ilość osób biorących udział: 86580. I uwaga - z tego 15 fantomów i prawie 120 osób z nami w Starachowicach. A byli z nami podczas bicia rekordu funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, strażacy z OSP Wąchock i PSP Starachowice, kierownik pogotowia pan Jarosław Chrobot, prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki Elżbieta Pryciak , Przedstawiciele starachowickich szkół: Szkoły Podstawowej nr 6, II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 2 oraz przedstawiciele klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Starachowickie i kieleckie media. Telewizja Kablowa.

 

 

Jodła 2013, zadanie nr 3

Zadanie 3.

Weźcie udział w obozie wędrownym lub zorganizujcie zastęp Nieobozowej Akcji Letniej, który będzie przemierzał nowe szlaki w ramach np. Rajdu Świętokrzyskiego, Rajdu Grunwaldzkiego lub Watry Wędrowniczej.

W czasie wakacji zawsze nasze kroki kierujemy na obóz drużyny,  podczas którego mamy okazję podsumować całoroczną pracę drużyny. Obóz od wielu lat organizujemy przepięknym lesie w Krynicy Morskiej. Począwszy od załatwienia terenu, zdobycia dotacji, opracowania i zatwierdzenia obozu i programu, oraz przygotowania sprzętu i postawienia całego obozu organizujemy sami. Miejscem naszego obozu jest teren leśny, na którym nie ma nic poza przepięknym lasem i bliskością morza, a co za tym idzie wszystko zabieramy ze sobą. Obóz postawiliśmy na kwaterce, na którą pojechaliśmy naszymi samochodami w kilkanaście osób w dwa dni i spokojnie z jedno dniowym zapasem czekaliśmy na pozostałych uczestników.

Na obozie w którym wzięło udział 50 osób przez 16 dni przy znakomitej pogodzie oddawaliśmy się w wir zajęć pomieszany z błogimi chwilami wypoczynku na krynickiej plaży. W tym roku program dodatkowo wzbogaciliśmy zajęcia z ASG czyli strzelanie plastikowymi kulkami z wiernych replik broni, oraz zajęciami painbalowymi w przygotowanych przez samych uczestników okopach i stanowiskach strzeleckich. W tym roku przebudowaliśmy też samo ustawienie obozu. Powiększony w ciągu ostatnich dwóch lat plac apelowy utwardził się na tyle,  że mogliśmy go nieco przesunąć,  zostawiając nowe miejsce na nowy amfiteatr, który w tym roku nabrał prawdziwego rozmachu i wielkości. Powstały też naturalne wygodne miejsca zapewniające dobrą widoczność wszystkim uczestnikom zajęć. Rozpoczęliśmy też przenosiny strzelnicy łuczniczej,  tak aby zajęcia programowe znajdowały się w jednym miejscu, bez konieczności targania całego sprzętu na każde zajęcia.

W ramach zajęć zastępy przygotowywały poszczególne imprezy i zajęcia programowe. Wśród wielu zajęć dla uczestników  były zajęcia wspinaczkowe i oczywiście  olimpiada sportowa, festiwal piosenki, ogniska, zajęcia z koralikami czy przyjęcie do braci obozowej. Odwiedziliśmy także wielbłądzi garb czyli największą wydmę na Mierzei Wiślanej oraz obóz koncentracyjny w Sztuttowie. Byliśmy na wycieczce w Trójmieście, podczas której zwiedziliśmy Sopot i molo przy którym spotkaliśmy ogromny katamaran Romana Paszke. Odwiedziliśmy Centrum Hewelianum w Gdańsku, by potem odpocząć w przemiłej atmosferze Gdańskich kamieniczek na Starym Mieście, gdzie nasi harcerze grając i śpiewając zebrali spora sumkę na dwa nowe djembee,  zawstydzając swoim wykonaniem wiele osób trzepiących chałturki na deptaku.  Na zakończenie obozu odwiedziliśmy centrum Krynicy, gdzie pod fontanną harcerze z drużyny, którzy pierwszy raz byli z nami na obozie tradycyjnie już doznali uroczystego zanurzenia siedliska w fontannie. Nie obyło się bez innej tradycji, jaka jest zakopanie się tira ze sprzętem zawsze w najmniej oczekiwanym miejscu, na szczęście składanie obozu przeszło bardzo sprawnie i kwaterka wyjechał kilka godzin po uczestnikach zaraz po złożeniu obozie i spakowaniu wszystkiego na samochód.

 

 

Po obozie w ramach Nieobozowej Akcji Letniej zorganizowaliśmy we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych półkolonie dla dzieci, na której nasze zastępy nie tylko uczestniczyły w zajęciach, ale opracowywały program i prowadziły przez dwa tygodnie szereg zajęć dla dzieci. W półkolonii brało udział blisko 60 osób dziennie, oraz nasi harcerze i instruktorzy. W tym roku półkolonia przebiegała pod hasłem „Zielone Harcowanie”, a co za tym idzie zorganizowali szereg zajęć na świeżym powietrzu związanych z ruchem i poznawaniem na nowo starych i nowych miejsc. Byliśmy na Dębowej Górze, najwyższej górze w okolicach Starachowic, gdzie kiedyś stacjonowały oddziały partyzanckie. Tam na zlocie przygotowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Lasu, uczestnicy mogli poznać kawałek historii w przygotowanym obozowisku partyzanckim. Odwiedziliśmy też Park Linowy i kąpielisko na Gotwinie w Ostrowcu, gdzie mogliśmy sprawdzić nasze umiejętności i zintegrować nasze zastępy. Byliśmy też w muzeum Orła Białego w Skarżysku, gdzie oprócz zwiedzania muzeum odbyliśmy przejażdżkę wozem bojowym a później przy ognisku z kiełbaskami strzelaliśmy z broni używanej podczas II wojny światowej.

 

 

Jodła 2013, zadanie nr 2

Zadanie 2.

Odnajdźcie płaszczyznę, na której możecie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa regionu.Jako wędrownicy sami musicie wyszukać miejsca, w których możecie się realizować – poza sumiennością i starannością wykonania zadania przy ocenie weźmiemy pod uwagę to, jak Wasze działanie wpłynęło na Was i na innych. Przygotujcie krótką informację w formie notatki prasowej z wykonanych działań i prześlijcie na adres e-mail ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Od kilku lat prowadzimy działania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa w regionie. Współpracujemy w tym zakresie ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki, Harcerską grupa Ratowniczą Starachowice,  Policja, Strażą Pożarna, Strażą Miejska, ŚCRMiTS, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Starostwem Powiatowy. W tym zakresie od kilku lat podejmujemy  wiele działań począwszy od organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, poprzez organizację konkursów profilaktycznych czy organizacje wojewódzkim zawodów ratowniczych w których  z roku na rok uczestniczy coraz więcej zespołów.

Jednym z działań w 2013 roku była  zorganizowana razem we współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz komendami Policji ze Starachowic i Skarżyska Kamiennej,  akcja prewencyjna na terenie dwóch powiatów – skarżyskiego i starachowickiego. Funkcjonariusze Policji z Wydziałów Ruchu Drogowego kontrolowali trzeźwość użytkowników dróg, a nasi ratownicy poprzez krótkie ćwiczenia z alkogooglami  uświadamiali kierowcom zagrożenia płynące z jazdy na „podwójnym gazie”. Akcja, która ma na celu ograniczenie liczby wypadków i eliminowanie z naszych dróg nietrzeźwych kierujących, odbyła się na drodze Starachowice -Skarżysko. Każdy kierowca bądź inny uczestnik ruchu drogowego, który pozytywnie przeszedł kontrolę trzeźwości po przejściu testu z alkogooglami bądź ćwiczeniami RKO  na fantomie, otrzymywał gadżety,  wśród  których znalazły się między innymi kamizelki odblaskowe i poradniki pierwszej pomocy opracowane przez naszą Harcerską Grupę Ratowniczą Starachowice. Wspólna akcja prewencyjna była kolejną, która spotkała się z przychylnym przyjęciem użytkowników dróg, którzy nie tylko podczas kontroli, ale także na pasmie CB pozytywnie komentowali działania.

Kolejnym z działań było zorganizowanie i przeprowadzenie akcji Bezpieczna Zima - Kruchy Lód, w ramach której odwiedziliśmy wspólnie ze Strażą Pożarna i ratownikami wodnymi z Klubu Płetwonurków Kalmar wszystkie dziewięć szkół podstawowych w Starachowicach. Podczas szesnastu spotkań z uczniami przeprowadziliśmy pogadanki i prezentacja dotyczące bezpiecznego zachowania się podczas zabaw w zimę, w szczególności na i w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych, których w Starachowicach nie brakuje. Na zakończenie akcji uczestniczyliśmy w festynie podsumowującym akcję dla mieszkańców nad zalewem Lubianka, gdzie wspólnie ze strażakami i ratownikami WOPR przeprowadziliśmy pokaz ratowania osoby wyciąganej sod lodu. Przeprowadziliśmy też jeden z trzech konkursów prowadzonych przez służby na temat bezpieczeństwa w których nagrody ufundował UM Starachowice.

 

Jodła 2013, zadanie nr 1

Zadanie 1.

Pokażcie, że umiecie stawiać wyzwania. Wyślijcie do Chorągwi pocztówki z dowolnego miejsca Polski znajdującego się powyżej 1000 m. n.p.m. Kartkę z pozdrowieniami wyślijcie z dopiskiem „Jodła 2013"

 

Jak wyzwania to wyzwania. Postawiliśmy przed sobą wyzwanie i to związane z naszym regionem świętokrzyskim jak na odznakę chorągwianą przystało. Postanowiliśmy zdobyć nie jeden szczyt o wysokości 1000 metrów, ale wszystkie szczyty Korony Gór Świętokrzyskich, czyli najwyższe szczyty ze wszystkich pasm naszego regionu.  Trzy doby, 620 kilometrów samochodem i prawie 120 km pieszo - tyle potrzebowaliśmy, aby w deszczu i błocie wejść na 28 szczytów Korony Gór Świętokrzyskich, w sumie na wysokość 11424 metrów, czy trochę wyżej niż Mount Everest. Majowa wyprawa, była nie tylko inauguracją zadań do odznaki chorągwianej JODŁA, ale przede wszystkim jednym z etapów przygotowań do dalszych wędrówek i sprawdzianem logistycznych przygotowań naszej kadry i naszych możliwości. I chodź przez cały czas wyprawy, no może z małymi przerwami na oddech, pogoda dawała nam się we znaki i nawet na jedną noc musieliśmy wrócić do hufca, aby się wysuszyć nadrabiając przy okazji sporo kilometrów i tracąc kilka godzin czasu, to i tak udało nam się wykonać plan w całości.  Opis wejść wraz z dokumentacja fotograficzną umieściliśmy na stronie naszej drużyny, nie według kolejności w jakiej zdobywaliśmy szczyty, ale w kolejności z regulaminu odznaki PTTK. Może za rok postawimy przed sobą kolejne wyzwanie i spróbujemy zdobyć szczyty jeszcze raz,  w krótszym czasie i mamy nadzieję że tym razem przy lepszej pogodzie.

Szczegółowy opis wyprawy znajduje się w zakładce Korona Gór Świętokrzyskich

 
Informacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Stronę odwiedziło
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj17
mod_vvisit_counterWczoraj252
mod_vvisit_counterTen tydzień732
mod_vvisit_counterPoprzedni5427
mod_vvisit_counterTen miesiąc6911
mod_vvisit_counterPoprzedni1312
mod_vvisit_counterWszystkie614313

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 44.192.20.240
,
Today: Lut 27, 2024
Osób na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości