Jodła 2012

Złota JODŁA dla 38 SDH

 

Podczas apelu na zlocie Rajdu Szlakami Jędrusiów, komendantka Hufca ZHP Starachowice w imieniu komendanta chorągwi wręczyła "Jodły" tym drużynom hufca,  które zrealizowały zadania Odznaki Chorągwianej. Złote odznaki otrzymali  - 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im Emilii Plater, 15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. „Jędrusiów” oraz Gromada Zuchowa „Świętokrzyskie Skrzaty „ z Chybic.  Srebrną 9 Drużyna Wędrownicza Świętokrzyskie Anioły” a brązową 40 Drużynie Starszoharcerskiej im. Ryszarda Kaczorowskiego i 122 Drużynie Harcerskiej im. Św. Brata Alberta „Pustelnia” z Rudek. Otrzymaliśmy też długo wyczekiwany poprawiony certyfikat potwierdzający zdobycie Złotej Jodły przez naszą drużynę.

 

Zakończenie realizacji zadań w ramach Odznaki Chorągwianej JODŁA

Ostatniego dnia wakacji zakończyliśmy zadania odznaki Chorągwianej Jodła. Podczas festynu Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na zakończenie wakacji przeprowadziliśmy zajęcia sportowe dla dzieci. Wcześniej przez kilka miesięcy realizowaliśmy zaplanowane zadania. W sumie udało nam się wykonać aż 9 zadań, których realizację oceni teraz komenda chorągwi. Podczas realizacji zadań  naszą drużynę, pomysł na logo wędrowników z naszej chorągwi. Zorganizowaliśmy obóz w Krynicy Morskiej, prowadziliśmy przez dwa tygodnie półkolonie dla dzieci, zorganizowaliśmy V Trasę na  Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim na której dodatkowo rywalizowały dwa patrole z naszej drużyny.  Zorganizowaliśmy wędrówkę tropami przyrody i prowadziliśmy przez trzy miesiące, (po wakacjach zajęcia odbywać się będą dalej) trzy razy w tygodniu zajęcia świetlicowe dla dzieci, prowadziliśmy zajęcia na największym festynie w Starachowicach w których udział wzięło blisko 800 osób, zorganizowaliśmy zwiedzanie muzeum i zajęcia sportowe na pikniku dla dzieci z rodzinnych domów dziecka, zorganizowaliśmy wędrówkę Śladami Zabytków Techniki. Zdobyliśmy znak służby zdrowiu w ramach którego zorganizowaliśmy dwa kursy pierwszej pomocy dla wędrowników z naszego hufca oraz prowadziliśmy zajęcia z pierwszej pomocy w ramach programu "Kruchy Lód" we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Starachowicach. To wszystko dzięki współpracy z wieloma instytucjami, wśród których należy wymienić Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM Starachowice, Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, Muzeum Przyrody I Techniki w Starachowicach, KP Policji, Straż Miejską, Straż Pożarną, WOPR, Nadleśnictwo Elbląg, Sanepid, MZK Starachowice i wielu wspaniałych, osób którzy wspierali naszą 38 Starachowicką Drużynę Harcerską im Emilii Plater.

 

Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

Wyprawa Rudego,  bo tak nazywamy Rafała,  który przygotował wyprawę 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej w ramach realizacji zadań w ramach Roku Regionów i Odznaki Chorągwianej "Jodła".  Podczas wyprawy poznawaliśmy zabytki przemysłu w naszym regionie, które miały ogromny wpływ na jego historię. Poznanie ich dało nam też pełny obraz osiągnięć jednej z najwybitniejszych postaci związanych z Kielecczyzną jaka jest Stanisław Staszic,  bohater naszego hufca. Wyprawę połączyliśmy ze zdobywaniem brązowej regionalnej odznaki PTTK "Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego". Podczas wyprawy zwiedziliśmy nie tylko zakłady przemysłowe i muzea technik, ale także pozostałości po kopalniach, które kiedyś funkcjonowały na naszych terenach. Pierwszego dnia zaczęliśmy od Płaczkowa, gdzie zwiedziliśmy ruiny starej kuźnicy, później wyruszyliśmy do Stąporkowa gdzie oglądaliśmy stare hałdy i zasypane szyby, pozostałe po kopalni rudy żelaza. Gdzieniegdzie widać było nawet drewniane fragmenty rusztowań. Kolejnym punktem była kuźnica w Kuźnicy Wielkiej i kuźnica w Maleńcu. Pierwsza w drewnianej szopie przypominająca stodołę z klepiskiem i dość prymitywnymi urządzeniami napędzana dwoma małymi kołami wodnymi. Druga ta w Maleńcu już bardziej nowoczesna, ze spora ilością różnych urządzeń i dość nowoczesnymi jak na czas jej świetności urządzeniami, z ogromnym kołem które próbowaliśmy wszyscy poruszyć. Później zawitaliśmy do muzeum techniki w Sielpi. Tu zgromadzone zostały rożne urządzenia do obróbki metalu. Od zrekonstruowanego pieca wytopowego na węgiel drzewny, poprzez maszyny parowe, aż do ogromnych tokarek napędzanych pasami transmisyjnymi, które zostały dla nas uruchomione przez przewodnika. Z Sielpi udaliśmy się do Bobrzy gdzie zwiedziliśmy pozostałości po wielkim piecu. Na miejscu pozostały imponujące ruiny po hali pieca i ogromny szeroki prawie na pięć metrów mur oporowy. Kolejnym etapem była kopalnia miedzi w Miedzianej Górze skąd pochodziła miedź wykorzystana do przykrycia dachów na Wawelu. Z dawnej kopalni zostały tylko wgłębienia po szybach wydobywczych w których mieszkańcy robią sobie wysypisko na gruz i śmieci. Ostatnim miejscem tego dnia był Samsonów, w którym zachowały się w bardzo dobrym stanie ruiny wielkiego pieca. Chodź widać że Samsonów nie był zbyt dużym obiektem to tu w przeciwieństwie do Bobrzy zachowały się prawie wszystkie elementy zakładu. Pierwszy etap wyprawy miał się zakończyć gdzieś w restauracji lub przydrożnej karczmie,  gdzie mieliśmy się skupić na kolejnej potrawie regionalnej. W głowie mieliśmy pierogi, pierogi i jeszcze raz pierogi. Niestety nic takiego nam się nie udało znaleźć co skłoniło nas do kolejnego zadania które już wkrótce.

 

Wędrówka tropami przyrody

Kolejnym zadaniem w ramach Odznaką Chorągwianą Jodła  była wędrówka tropami przyrody którą połączyliśmy z drugim etapem realizacji zadań w ramach Roku Regionów. Przez trzy dni na wędrówkach poznawaliśmy najbardziej charakterystyczne w naszej najbliższej okolicy miejsca związane z przyrodą. Na wyprawę zabraliśmy ze sobą uczestnikom półkolonii, która prowadziliśmy dzięki wsparciu Gminy Starachowice dla dzieci z naszego miasta  pod hasłem "Szalone Świętokrzyskie"

Zadanie rozpoczęliśmy od gry terenowej, której pomysł podsunął nam dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki podczas zwiedzania wystawy górnictwa , gdy realizowaliśmy zadanie związane z Miejscem w Roku Regionów.  Gra odbyła się w lesie Majówka gdzie na przyrodę ogromny wpływ miała kopalnia rudy żelaza, która działała tam blisko 80 lat. Na pozostałościach po kopalni i hałdach zadomowiły się okazy przyrody, które w naszej okolicy występują raczej rzadko. Tu dzięki specyficznym warunkom mogły się lepiej rozwinąć. Maluch w czasie gry odnajdywały nietypowe elementy przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym zadaniem była wyprawa nad zalew Lubianka gdzie, na rzece wypływającej z zalewu kilkanaście lat temu zadomowiły się bobry tworząc ogromne rozlewiska które stały się dla nich rajem. Przed  wyprawą uczestnicy poznali na zajęciach obiekty swoich poszukiwań i stworzyły makietę terenu, na którym miały wybrać się na grę. Na miejscu uczestnicy gry mogli sprawdzić swoje wyobrażenia na temat środowiska bobrów. Odszukały też oprócz pięknych widoków i niesamowitych konstrukcji stworzonych przez bobry, także szkody jakie wyrządzają w gospodarce leśnej.

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie realizacji drugiego etapu przyrody, za  namową członków Towarzystwa Miłośników Przyrody "Kotyzka" wybraliśmy się na wspólną wyprawę na V Zlot na Dębowej Górze, który miał w tym roku wyjątkowy przebieg, bo po raz pierwszy skończył się zwiedzaniem rezerwatu "Rosochacz" w Lubieni. Tam nie tylko mogliśmy podziwiać wyjątkowe okazy roślinności, ale także mogliśmy się podzielić swoimi spostrzeżeniami,  nie tylko z blisko 70 uczestnikami półkolonii,  ale także z blisko 120 uczestnikom zlotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

W rezerwacie jesteśmy świadkami powolnej ekspansji gatunków drzewiastych ( jodła, sosna, olsza, grab ) na teren bagnisty, co jest dużym walorem dydaktycznym tego miejsca. Wędrując po najbardziej niedostępnych partiach lasu można usłyszeć głos jastrzębia gołębiarza krążącego w pobliżu gniazda. Zatrzymuje się tu na odpoczynek także sokół wędrowny. Miejsce gniazdowania ma tu także rzadki bocian czarny, który na śródleśnych torfowiskach znajduje obfitość pokarmu. Na terenie rezerwatu występują m.in. rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, lilia złotogłów czy kopytnik pospolity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Harcerski Rajd Świętokrzyski

 

Łał łał ta trasa tu wymiata ... to słowa piosenki festiwalowej, z która jeszcze długo będzie nam się kojarzyć z tegoroczna edycją Rajdu Świętokrzyskiego na Naszej Piątej Trasie. W tym roku w rajdzie oprócz 12 osobowej obsługi trasy z naszej drużyny w rajdzie wzięły udział dwa patrole 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater, które rywalizowały między sobą na Naszej Piątej Trasie. Wyjątkowa oprócz piosenki była atmosfera panująca na Naszej Piątej Trasie, na która złożyła się praca  i entuzjazm samych uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

Ale od początku. W tym roku zadania na trasie oparte były na naszej wizji realizacji zadań w ramach Roku Regionów i Odznaki Chorągwianej Jodła. Uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć miejsca

 

 

 

 

 

 

związane z historia naszego regionu i samym Stanisławem Staszicem. Przed rajdem przeszliśmy trasę wzdłuż i w szerz i w poprzek, tak aby wskazać patrolom miejsca które musieli później sami odnaleźć. Uczestnicy musieli odnaleźć min fabrykę pomp w Białogonie, ślady po wyrobiskach rudy na Karczówce, ślady kopalni ołowiu w Niewachlowie, ślady kuźnic w Mostkach i Parszowie czy stare wyrobiska po kopalni w Parszowie poznając tym samym górniczo-hutniczą historię Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

 

 

 

 

 

 

 

Na trasie czekały też na nich zadania, które patrole musiały wykonać. A że wyjątkowo trafiliśmy w gusta uczestników to zadania realizowali z wyjątkowym zaangażowaniem. Wyjątkowo też przebiegł konkurs kulinarny podczas którego musieli zaprezentować potrawy regionalne. Tu nasze podniebienia mogły się raczyć zalewają, prażuchą, jabłkami pieczonymi z nadzieniem z orzechów i cynamonu czy bodzentyńskim chlebem ze smalcem, który w ogromnej ilości spałaszował nasz męski patrol.

 

 

 

 

 

 

Punktem kulminacyjnym rajdu był zlot na którym trasy prezentowały swoje piosenki. I zabrzmiało, zatrzęsło i zagrzmiało w rytm przeboju Nosa Nosa, do którego słowa ułożył patrol 75 KDH z Bilczy, a układ choreograficzny stworzył harc-bend z Grójca. Zabrzmiało że Mostki, Gdańsk, Wrocław, Łódź i okolica do tej pory się zachwyca........

 

 

 

 

 

 

 

Po części oficjalnej wystąpił zespół Cisza Jak Ta który dał naprawdę wspaniały koncert a muzyka niosła się po zalewie w Mostach aż do Suchedniowa. Ostatniego dnia podsumowana została rywalizacja na trasach. Na piąteczce zwyciężył patrol 75 KDH z Bilczy, który wyprzedził patrol 41 KDH z Kielce i co było niespodzianką patrol Czarny Koń z łodzi.

 

 

 

 

 

 

Podczas apelu nie zabrakło tez tradycyjnych przyśpiewanek między trasami, gdzie  podobnie jak na festiwalu wyszło nam lepiej niż znakomicie. Bardzo fajne wyszedł też pomysł z wlepkami, które wprawiły w zakłopotanie sztywniaków, a tych którzy znają się na żartach w jeszcze lepszy rajdowy nastrój. Nasze wlepki (malkontentom odpowiadamy że i tak się same odlepią). pojechały w świat min z zespołem Cisza Jak Ta (dzięki za miły wpis na FB), nagrodami na innych trasach,  samochodach itp.

<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd1big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd1.jpg" border="0" align="left" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Łał łał  ta trasa tu wymiata ... to słowa piosenki festiwalowej, z która jeszcze  długo będzie nam się kojarzyć z tegoroczna edycja rajdu świętokrzyskiego  a szczególnie Naszej Piątej Trasy. W tym roku w rajdzie oprócz 12  osobowej obsługi trasy w rajdzie wzięły udział dwa patrole 38 SDH, które  rywalizowały między sobą na Naszej Piątej Trasie. <a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd2big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd2.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd3big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd3.jpg" border="0" align="right" /></a>Wyjątkowa oprócz  piosenki była</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">atmosfera na trasie na która złożyła się praca  i  entuzjazm samych uczestników. Ale od początku. W tym roku zadania na  trasie oparte były na naszej wizji realizacji zadań w ramach Roku  Regionów i Odznaki Chorągwianej Jodła. Uczestnicy  mieli za zadanie odnaleźć miejsca</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd5big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd5.jpg" border="0" align="right" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd4big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd4.jpg" border="0" align="left" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">związane z historia naszego regionu i  samym Stanisławem Staszicem. Przed rajdem przeszliśmy trasę wzdłuż i w  szerz i w poprzek, tak aby wskazać patrolom miejsca które musieli  później sami odnaleźć. Uczestnicy musieli odnaleźć min fabrykę pomp w  Białogonie, ślady po wyrobiskach rudy na Karczówce, ślady kopalni ołowiu  w Niewachlowie, ślady kuźnic w Mostkach i Parszowie czy stare wyrobiska  po kopalni w Parszowie poznając tym samym górniczo-hutniczą historię  Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd6big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd6.jpg" border="0" align="right" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd7big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd7.jpg" border="0" align="left" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Na trasie czekały też na nich  zadania, które patrole musiały wykonać. A że wyjątkowo trafiliśmy w  gusta uczestników to zadania realizowali z wyjątkowym zaangażowaniem. Wyjątkowo też przebiegł konkurs kulinarny podczas którego musieli  zaprezentować potrawy regionalne. Tu nasze podniebienia mogły się raczyć  zalewają, prażuchą, jabłkami pieczonymi z nadzieniem z orzechów i  cynamonu czy bodzentyńskim chlebem ze smalcem, który w ogromnej ilości  spałaszował nasz męski patrol.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd8big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd8.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd9big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd9.jpg" border="0" align="right" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Punktem kulminacyjnym rajdu był zlot na  którym trasy prezentowały swoje piosenki. I zabrzmiało, zatrzęsło i  zagrzmiało w rytm przeboju Nosa Nosa, do którego słowa ułożył patrol 75  KDH z Bilczy, a układ choreograficzny stworzył harc-bend z Grójca.  Zabrzmiało że Mostki, Gdańsk, Wrocław, Łódź i okolica do tej pory się  zachwyca........</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd10big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd10.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd11big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd11.jpg" border="0" align="right" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Poczęści oficjalnej wystąpił zespół Cisza Jak Ta  który dał naprawdę wspaniały koncert a muzyka niosła się po zalewie w  Mostach aż do Suchedniowa. Ostatniego dnia podsumowana została  rywalizacja na trasach. Na piąteczce zwyciężył patrol 75 KDH z Bilczy,  który wyprzedził patrol 41 KDH z Kielce i co było niespodzianką patrol  Czarny Koń z łodzi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd12big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd12.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd15big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd15.jpg" border="0" align="right" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Podczas apelu nie zabrakło tez tradycyjnych  przyśpiewanek między trasami, gdzie  podobnie jak na festiwalu wyszło  nam lepiej niż znakomicie. Bardzo fajne wyszedł też pomysł z wlepkami,  które wprawiły w zakłopotanie sztywniaków, a tych którzy znają się na  żartach w jeszcze lepszy rajdowy nastrój. Nasze wlepki (malkontentom  odpowiadamy że i tak się same odlepią). pojechały w świat min z zespołem  Cisza Jak Ta (dzięki za miły wpis na FB), nagrodami na innych trasach,   samochodach itp.</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd1big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd1.jpg" border="0" align="left" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Łał łał  ta trasa tu wymiata ... to słowa piosenki festiwalowej, z która jeszcze  długo będzie nam się kojarzyć z tegoroczna edycja rajdu świętokrzyskiego  a szczególnie Naszej Piątej Trasy. W tym roku w rajdzie oprócz 12  osobowej obsługi trasy w rajdzie wzięły udział dwa patrole 38 SDH, które  rywalizowały między sobą na Naszej Piątej Trasie. <a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd2big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd2.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd3big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd3.jpg" border="0" align="right" /></a>Wyjątkowa oprócz  piosenki była</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">atmosfera na trasie na która złożyła się praca  i  entuzjazm samych uczestników. Ale od początku. W tym roku zadania na  trasie oparte były na naszej wizji realizacji zadań w ramach Roku  Regionów i Odznaki Chorągwianej Jodła. Uczestnicy  mieli za zadanie odnaleźć miejsca</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd5big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd5.jpg" border="0" align="right" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd4big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd4.jpg" border="0" align="left" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">związane z historia naszego regionu i  samym Stanisławem Staszicem. Przed rajdem przeszliśmy trasę wzdłuż i w  szerz i w poprzek, tak aby wskazać patrolom miejsca które musieli  później sami odnaleźć. Uczestnicy musieli odnaleźć min fabrykę pomp w  Białogonie, ślady po wyrobiskach rudy na Karczówce, ślady kopalni ołowiu  w Niewachlowie, ślady kuźnic w Mostkach i Parszowie czy stare wyrobiska  po kopalni w Parszowie poznając tym samym górniczo-hutniczą historię  Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd6big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd6.jpg" border="0" align="right" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd7big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd7.jpg" border="0" align="left" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Na trasie czekały też na nich  zadania, które patrole musiały wykonać. A że wyjątkowo trafiliśmy w  gusta uczestników to zadania realizowali z wyjątkowym zaangażowaniem. Wyjątkowo też przebiegł konkurs kulinarny podczas którego musieli  zaprezentować potrawy regionalne. Tu nasze podniebienia mogły się raczyć  zalewają, prażuchą, jabłkami pieczonymi z nadzieniem z orzechów i  cynamonu czy bodzentyńskim chlebem ze smalcem, który w ogromnej ilości  spałaszował nasz męski patrol.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd8big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd8.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd9big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd9.jpg" border="0" align="right" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Punktem kulminacyjnym rajdu był zlot na  którym trasy prezentowały swoje piosenki. I zabrzmiało, zatrzęsło i  zagrzmiało w rytm przeboju Nosa Nosa, do którego słowa ułożył patrol 75  KDH z Bilczy, a układ choreograficzny stworzył harc-bend z Grójca.  Zabrzmiało że Mostki, Gdańsk, Wrocław, Łódź i okolica do tej pory się  zachwyca........</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd10big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd10.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd11big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd11.jpg" border="0" align="right" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Poczęści oficjalnej wystąpił zespół Cisza Jak Ta  który dał naprawdę wspaniały koncert a muzyka niosła się po zalewie w  Mostach aż do Suchedniowa. Ostatniego dnia podsumowana została  rywalizacja na trasach. Na piąteczce zwyciężył patrol 75 KDH z Bilczy,  który wyprzedził patrol 41 KDH z Kielce i co było niespodzianką patrol  Czarny Koń z łodzi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd12big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd12.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd15big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd15.jpg" border="0" align="right" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Podczas apelu nie zabrakło tez tradycyjnych  przyśpiewanek między trasami, gdzie  podobnie jak na festiwalu wyszło  nam lepiej niż znakomicie. Bardzo fajne wyszedł też pomysł z wlepkami,  które wprawiły w zakłopotanie sztywniaków, a tych którzy znają się na  żartach w jeszcze lepszy rajdowy nastrój. Nasze wlepki (malkontentom  odpowiadamy że i tak się same odlepią). pojechały w świat min z zespołem  Cisza Jak Ta (dzięki za miły wpis na FB), nagrodami na innych trasach,   samochodach itp.</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd1big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd1.jpg" border="0" align="left" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Łał łał  ta trasa tu wymiata ... to słowa piosenki festiwalowej, z która jeszcze  długo będzie nam się kojarzyć z tegoroczna edycja rajdu świętokrzyskiego  a szczególnie Naszej Piątej Trasy. W tym roku w rajdzie oprócz 12  osobowej obsługi trasy w rajdzie wzięły udział dwa patrole 38 SDH, które  rywalizowały między sobą na Naszej Piątej Trasie. <a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd2big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd2.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd3big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd3.jpg" border="0" align="right" /></a>Wyjątkowa oprócz  piosenki była</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">atmosfera na trasie na która złożyła się praca  i  entuzjazm samych uczestników. Ale od początku. W tym roku zadania na  trasie oparte były na naszej wizji realizacji zadań w ramach Roku  Regionów i Odznaki Chorągwianej Jodła. Uczestnicy  mieli za zadanie odnaleźć miejsca</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd5big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd5.jpg" border="0" align="right" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd4big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd4.jpg" border="0" align="left" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">związane z historia naszego regionu i  samym Stanisławem Staszicem. Przed rajdem przeszliśmy trasę wzdłuż i w  szerz i w poprzek, tak aby wskazać patrolom miejsca które musieli  później sami odnaleźć. Uczestnicy musieli odnaleźć min fabrykę pomp w  Białogonie, ślady po wyrobiskach rudy na Karczówce, ślady kopalni ołowiu  w Niewachlowie, ślady kuźnic w Mostkach i Parszowie czy stare wyrobiska  po kopalni w Parszowie poznając tym samym górniczo-hutniczą historię  Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd6big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd6.jpg" border="0" align="right" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd7big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd7.jpg" border="0" align="left" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Na trasie czekały też na nich  zadania, które patrole musiały wykonać. A że wyjątkowo trafiliśmy w  gusta uczestników to zadania realizowali z wyjątkowym zaangażowaniem. Wyjątkowo też przebiegł konkurs kulinarny podczas którego musieli  zaprezentować potrawy regionalne. Tu nasze podniebienia mogły się raczyć  zalewają, prażuchą, jabłkami pieczonymi z nadzieniem z orzechów i  cynamonu czy bodzentyńskim chlebem ze smalcem, który w ogromnej ilości  spałaszował nasz męski patrol.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd8big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd8.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd9big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd9.jpg" border="0" align="right" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Punktem kulminacyjnym rajdu był zlot na  którym trasy prezentowały swoje piosenki. I zabrzmiało, zatrzęsło i  zagrzmiało w rytm przeboju Nosa Nosa, do którego słowa ułożył patrol 75  KDH z Bilczy, a układ choreograficzny stworzył harc-bend z Grójca.  Zabrzmiało że Mostki, Gdańsk, Wrocław, Łódź i okolica do tej pory się  zachwyca........</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd10big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd10.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd11big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd11.jpg" border="0" align="right" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Poczęści oficjalnej wystąpił zespół Cisza Jak Ta  który dał naprawdę wspaniały koncert a muzyka niosła się po zalewie w  Mostach aż do Suchedniowa. Ostatniego dnia podsumowana została  rywalizacja na trasach. Na piąteczce zwyciężył patrol 75 KDH z Bilczy,  który wyprzedził patrol 41 KDH z Kielce i co było niespodzianką patrol  Czarny Koń z łodzi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd12big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd12.jpg" border="0" align="left" /></a><a href="http://38sdh.starachowice.zhp.pl/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd15big.jpg" target="_blank"><img src="/images/stories/2012artykuly/2012.06rajd15.jpg" border="0" align="right" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Podczas apelu nie zabrakło tez tradycyjnych  przyśpiewanek między trasami, gdzie  podobnie jak na festiwalu wyszło  nam lepiej niż znakomicie. Bardzo fajne wyszedł też pomysł z wlepkami,  które wprawiły w zakłopotanie sztywniaków, a tych którzy znają się na  żartach w jeszcze lepszy rajdowy nastrój. Nasze wlepki (malkontentom  odpowiadamy że i tak się same odlepią). pojechały w świat min z zespołem  Cisza Jak Ta (dzięki za miły wpis na FB), nagrodami na innych trasach,   samochodach itp.</p>
 

Krynica Morska 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczne wakacje tradycyjnie spędziliśmy na obozie drużyny w Krynicy Morskiej. Był to już 17 samodzielny obóz zorganizowany przez 38 Starachowicką Drużynę Harcerską im. Emilii Plater.  W tym roku zmęczeni ubiegłorocznym tłumem na obozie, zabraliśmy ze sobą tylko 60 osób i mimo narzekań tych co się na obóz z nami nie zabrali, możemy śmiało powiedzieć że to był strzał w dziesiątkę. Przygotowania rozpoczęliśmy już w maju szykując sprzęt i materiały do zajęć. Wcześniej opracowaliśmy program i założenia obozu wplatając w jego przebieg zadania Odznaki Chorągwianej JODŁA 2012 i zadania Roku Regionów. Jednak atmosferę poczuliśmy dopiero w chwili, gdy zaczęliśmy pakować sprzęt do TIR-a. Kilkanaście ton sprzętu znalazło się na tirze w rekordowym iście tempie, bo już po niecałych 6 godzinach. Później szybki skok do domu na kąpiel i wyjazd defenderami nad morze.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Po drodze jak to tradycja nakazuje wizyta w Decatlonie po sprzęt sportowy i oczywiście McDonald. A raczej kilka :). Jeszcze szybciej wypakowaliśmy sprzęt w Krynicy Morskiej , gdzie po niecałych 3 godzinach posegregowany  znalazł się tam gdzie, miał stać podczas obozu.  Wyjątkowo też poszła nam sama kwaterka. Obóz mimo niesprzyjającej pogody stawialiśmy zaledwie dwa z czterech planowanych dni. Czwartego dnia naszego pobytu w Krynicy przyjechali uczestnicy obozu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku przygotowaliśmy dla uczestników szereg różnorodnych zajęć sportowo rekreacyjnych wspomaganych zajęciami profilaktycznymi. Uczestnicy oprócz codziennych obowiązków podczas służb w kuchni i służby wartowniczej, mogli wziąć udział w szeregu zajęć. Rano podczas pobudki czekały na nich tańce integracyjne i zajęcia z zumby. Do ich dyspozycji była ścianka wspinaczkowa, wspinanie na skrzynki, zajęcia łucznicze, zajęcia paintbalowe. W czasie deszczu były zajęć z koralikami, gry planszowe na których królowały kulki, palce w pralce i jungle speed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla odważnych i tych co mieli siłę wstać w nocy były gry nocne. Nie zabrakło zajęć rozwijających kreatywność podczas których starsi budowali sześciany , które posłużyły później za suszarnie. Były bloki zajęć sprawnościowych, zajęcia z pierwszej pomocy, bieg harcerski, festiwal piosenki, kabareton, śluby obozowe i neptunalia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zabrakło też wizyt dzików, które były anonsowane przez naszą Neskę i atrakcji, które zapewniali mistrzowie nocnych alarmów :).  Wyjątkowa popularnością na obozie cieszył się także pomost  linowy zbudowany po raz pierwszy na okręgu wokół ścianki wspinaczkowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas wycieczki do Sopotu odwiedziliśmy najdłuższe drewniane molo w Europie, byliśmy też na Starym Mieście w Gdańsku. Pierwszy raz w tym roku podczas wycieczki ze starsza częścią obozu wybraliśmy się kajakami na zwiedzanie portu i kałów gdańskich.  Tu mieliśmy okazję poznać z innej strony Stare Miasto, port remontowy i kanały okalające starówkę.  Młodsza część obozu w tym czasie wylegiwała się w kinie Krewetka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczny obóz obfitował też, w wyjątkową współprace z sąsiednim obozem z Celestynowa. Była wspólna msza polowa, wspólne ognisko, na którym nie było chyba osoby, której piosenki i zabawy nie powaliły z nóg. Przeprowadziliśmy dla nich zajęcia z pierwszej pomocy w zamian za co mieliśmy okazje wziąć udział w pokazie teatru ognia na plaży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjątkowo szybo upłynął nam też czas obozu i pora było się pakować składać obóz i wracać do domu. Choć pogoda spłatała nam znowu figla i po kilku dniach upałów lunęło z nieba, obóz  złożyliśmy i zapakowaliśmy na TIR-a (który tradycyjnie zakopał się wjeżdżając pusty na obóz w piachu) w jeden dzień, i kilka godzin po uczestnikach wyjechaliśmy z Krynicy Morskiej zostawiając po sobie tylko wspomnienia i bramę zbudowana z korzeni wyciągniętych z morza. Po obozie oprócz miłych wspomnień po wyjątkowo zgranych uczestnikach, zostało nam też kilka fajnych pomysłów na zajęcia w przyszłym roku, które zaproponowali sami uczestnicy.

Obóz nie mógłby się odbyć bez wsparcia ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM Starachowice oraz wsparcia Kuratorium Świętokrzyskiego w Kielcach, za co w imieniu organizatorów; Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej i Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice serdecznie dziękujemy.

 

Sztorm na Wielkim Piecu

16 czerwca podczas pikniku "Sztorm na Wielkim Piecu" realizowaliśmy kolejne działania,  które możemy zaliczyć do Odznaki Chorągwianej JODŁA oraz Znaku Służby Dziecku. Organizatorami imprezy byli: Wydział Kultury Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Starachowickie Koło Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, Krąg Starszyzny Żeglarskiej „BEJDEWIND” oraz KH ZHP Starachowice, Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach, Stowarzyszenie „Semper Fidelis oraz nasza 38 SDH im. Emilii Plater. Profesjonalne nagłośnienie na imprezie zapewniło Starachowickie Centrum Kultury, natomiast poczęstunek dla uczestników zapewniło Centrum Kształcenia Praktycznego. Na pikniku dla dzieci z rodzinnych domów dziecka i placówek wychowawczych prowadziliśmy zajęcia z łucznictwa i zajęcia linowe,  w których przez kilka godzin uczestniczyło nie licząc osób zaangażowanych w projekt ponad 80 osób. Wśród atrakcji dla były także  konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie oraz konkursy żeglarskie. Bardzo fajne zajęcia z ASG przeprowadzili też członkowie Stowarzyszenia Semper Fidelis. Piknik zakończył się żeglarskim kareoke i grilowym poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. W tym roku impreza odbywała się w uroczych zakątkach Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, zwanym potocznie przez mieszkańców Wielkim Piecem.

 

Kolorowa Akademia - "Rok Janusza Korczaka"

Rok 2012 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka. To nazwisko zobowiązuje, tym bardziej że Janusz Korczak znany był z działania.  Dlatego, nie tylko zapoznamy się z jego życiorysem i jego bogatym dorobkiem autorskim, ale przede wszystkim prowadzić będziemy  świetlicę środowiskową we współpracy z Gminą Starachowice,  które współfinansowane będą ze środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zajęcia odbywać się będą od kwietnia do końca czerwca i od września do końca listopada, przynajmniej dwa razy w tygodniu  w naszej harcówce na ul. Harcerskiej 3a. W ramach zadania odbywać się będą różnorodne zajęcia zarówno te profilaktyczne: zajęcia integracyjne, zajęcia z  komunikacji, radzenia sobie ze stresem, akceptacji w grupie czy podejmowaniem decyzji, ale także różnorodne zajęcia sportowe i rekreacyjne. Mimo tego ze oficjalnie program rusza w kwietniu, pierwsze z zajęć odbyły się już w sobotę 17 marca.  Realizowane zajęcia są jednym z elementów zadań realizowanych przez 38 Starachowicka Drużynę Harcerską, w ramach "Odznaki Chorągwianej Jodła"

 

Odznaka Chorągiwana JODŁA 2012

W naszych harcerskich kręgach minione lata pełne były wrażeń, emocji. W ciągu tych lat zawarło się wiele przyjaźni, udało się zrealizować wiele marzeń. W tym roku Chorągiew Kielecka ZHP pragnie stworzyć Wam możliwość kontynuowania Waszej pracy, jednocześnie pobudzając do dalszej integracji środowisk – tym razem na szczeblu całej Chorągwi. zachęcając wszystkie środowiska harcerskie do realizacji zadań Odznaki Chorągwianej JODŁA.

Drużyny realizować będą od stycznia 2012 roku do końca sierpnia 2012 roku zaproponowane zadania zdobywając odpowiednio: za 5 zrealizowanych zadań brązową, za 7 zrealizowanych zadań srebrna,  i za 9 zrealizowanych zadań złota odznakę.

38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater realizacje zadań rozpoczęła od zdobycia Znaku Służby Zdrowia, w ramach którego, zorganizowaliśmy  dwa Kursy Pierwszej Pomocy dla wędrowników z naszego hufca, oraz przeprowadzimy wspólnie HGR Starachowice, zajęcia z pierwszej pomocy podczas akcji Kruchy Lód,  we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w Starachowicach. Podczas festynu dla mieszkańców miasta  na  zakończenie akcji "Kruchy Lód" wspólnie ze Strażą Pożarną, WOPR-em i Klubem płetwonurków Kalmar zorganizowaliśmy pokaz pierwszej pomocy. Podczas festynu w ramach kolejnego zadania organizowaliśmy,  także pierwsze z trzech zaplanowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla dzieci z naszego miasta.

 

 
Informacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Stronę odwiedziło
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj27
mod_vvisit_counterWczoraj252
mod_vvisit_counterTen tydzień742
mod_vvisit_counterPoprzedni5427
mod_vvisit_counterTen miesiąc6921
mod_vvisit_counterPoprzedni1312
mod_vvisit_counterWszystkie614323

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 44.192.20.240
,
Today: Lut 27, 2024
Osób na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości