Komunikat nr 5 z dnia 08 czerwca 2023 roku.

Przypominamy o wpłatach na obóz ! Oraz o spotkaniu przed obozowym, które odbędzie się we WTOREK, w dniu 20 czerwca 2023 roku o godzinie 16:00, w budynku głównym Hufca ZHP Starachowice na ul Harcerskiej 4 (pałacyk z czterema kolumnami)


W obecnej chwili prowadzimy tylko nabór uzupełniający osób, dopasowując osoby do miejsc jakie zostały w namiotach  tu ważny jest wiek i płeć uczestnika. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 

W przypadku wcześniejszych pytań lub innych spraw, zapraszamy w następujące dni:

Wtorek   13 czerwca 2023 roku, od godziny 16:00 do godziny 18:00.

Sobota   17 czerwca 2023 roku,  od godziny 11:00 do godziny 13:00.

Po przyjściu na ul Harcerska,  prosimy o kontakt telefoniczny, to pokierujemy Państwa, do budynku gdzie będziemy na zajęciach. (są trzy budynki)Komunikat nr 1 z dnia 15 marca 2023 roku.


Dokumenty do pobrania dla uczestników

z Województwa Świętokrzyskiego:


1. Na początek zalecamy wydrukować i zapoznać się z INFORMACJA O OBOZIE

Staramy się, aby w informacji o obozie, zawarte były wszystkie najważniejsze rzeczy, które pomogą lepiej przygotować się do obozu. Jeżeli czegoś brakuje, a informacja ta pomogłaby uczestnikom obozu lub rodzicom, daj nam znać. Postaramy się uzupełnić

2. Karta na obóz   STRONA PIERWSZA oraz STRONA DRUGA

Uwaga ! Kartę uczestnika, należy wydrukować na dwóch stronach jednej kartki formatu A4,

Nie można łączyć dwóch stron karty wydrukowanych na dwóch osobnych kartkach !

Wszystkie dane o uczestniku na karcie jak i na załączniku czy oświadczeniu muszą być wypełnione czytelnym pismem. W przypadku wypełniania pól ze szczepieniami, wpisujemy tylko nazwę szczepionki i rok podania ostatniej dawki z jednego typu szczepionki. W pola które chcemy zostawić bez wpisu o dziecku wpisujemy "nie dotyczy" lub "bez uwag"

Nie można zostawiać żadnych nie wypełnionych pól przeznaczonych dla rodzica.


Wypełnioną kartę uczestnika należy oddać wraz  z załącznikiem wydrukowanym na całej stronie kartki formatu A4, a nie na części kartki.

3. ZAŁĄCZNIK do Karty


O PRZYJĘCIU NA  OBÓZ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ODDANIA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH KART I ZAŁĄCZNIKA, A NIE ICH POBRANIE  !

PO PRZYJĘCIU KARTY I ZAŁĄCZNIKA

DOKONUJEMY PIERWSZEJ  (MAX w ciągu 30 DNI)  LUB CAŁEJ WPŁATY


Nie przyjmujemy dokumentów w formie skanu czy zdjęć !

 

UWAGA ! Wszystkie dokumenty drukujemy na białych kartkach (ksero)  o formacie A4,  na całych stronach.

(może być potrzebne przestawienie funkcji drukarki)


 
 

 

Dokumenty do pobrania dla uczestników

spoza  Województwa Świętokrzyskiego:

 

1. INFORMACJA O OBOZIE


Staramy się, aby w informacji o obozie, zawarte były wszystkie najważniejsze rzeczy, które pomogą lepiej przygotować się do obozu. Jeżeli czegoś brakuje, a informacja ta pomogłaby uczestnikom obozu lub rodzicom, daj nam znać. Postaramy się uzupełnić.


2, Karta na obóz   STRONA PIERWSZA oraz   STRONA DRUGA

Uwaga ! Kartę uczestnika, należy wydrukować na dwóch stronach jednej kartki formatu A4, nie można łączyć dwóch stron karty wydrukowanych na dwóch osobnych kartkach !

 

Wszystkie dane o uczestniku na karcie jak i na załączniku czy oświadczeniu muszą być wypełnione czytelnym pismem. W przypadku wypełniania pól ze szczepieniami, wpisujemy tylko nazwę szczepionki i rok podania ostatniej dawki z jednego typu szczepionki. W pola które chcemy zostawić bez wpisu o dziecku wpisujemy "nie dotyczy" lub "bez uwag"

Nie można zostawiać żadnych nie wypełnionych pól przeznaczonych dla rodzica.


Wypełnioną kartę uczestnika należy oddać wraz  z załącznikiem wydrukowanym na całej stronie kartki formatu A4, a nie na części kartki.

3. ZAŁĄCZNIK do Karty


O PRZYJĘCIU NA  OBÓZ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ODDANIA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH KART I ZAŁĄCZNIKA, A NIE ICH POBRANIE  !

PO PRZYJĘCIU KARTY I ZAŁĄCZNIKA

DOKONUJEMY PIERWSZEJ (MAX w ciągu 30 DNI)  LUB CAŁEJ WPŁATY


Osoby, które wypełniły karty i załącznik, prosimy po telefonicznym (602801701) ustaleniu terminu,  o dostarczenie ich do naszej siedziby na ulicy Harcerskiej w Starachowicach.  Po sprawdzeniu i przyjęciu karty, będzie można dokonywać wpłat na wskazane konto.

Przypominamy że, wszelkie formalności muszą być załatwione nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem obozu, a ze względu na ograniczoną ilość osób, o przyjęciu na obóz, decyduje kolejność zgłoszeń (oddanie prawidłowo wypełnionych kart wraz z załącznikiem) i miejsca w namiotach, którymi dysponujemy z uwzględnieniem wieku i płci uczestników.

Osoby spoza Starachowic, mają po wcześniejszym ustaleniu, możliwość dostarczenia dokumentów obozowych zarówno drogą pocztową jak i przez naszych przedstawicieli w Kielcach i w Szumsku.

Nie przyjmujemy dokumentów w formie skanu czy zdjęć !


UWAGA ! Wszystkie dokumenty drukujemy na białych kartkach (ksero) o formacie A4, na całych stronach.

(może być potrzebne przestawienie funkcji drukarki)