Weekend 4-6 września był dla naszej 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej i pozostałych 20 patroli z całej Kieleckiej Chorągwi ZHP  bardzo intensywny, bowiem w Harcerskim Ośrodku Obozowym „Lubianka” ZHP Hufca Starachowice,  odbyła się trzecia edycja Manewrów. Tym razem przybrały one kryptonim „ROTA 2015”, co można rozwinąć jako ratownictwo, obronność, technika oraz aktywność obywatelska. W ubiegłym roku w II Manewrach, które odbyły się w Kielcach zajęliśmy II miejsce. W tym rok  kilka dni przygotowań, kilka zerwanych nocek plus kilkadziesiąt, jak nie kilkaset godzin podczas organizacji imprez dla firm, różnych szkoleń i zajęć na festynach, dało nam wynik jakiego nie spodziewaliśmy się w najbardziej śmiałych planach. 

Zajęliśmy

- pierwsze miejsce w "Turnieju trójtechnicznym"

- pierwsze miejsce w biegu " Sprawni jak żołnierze"

- Nasze zadanie przed manewrowe zostało najlepiej ocenione w kategorii "Ratownictwo"

Efektem tych trzech wygranych  była najważniejsza nagroda na manewrach  "BEST of the BEST".

 

 

 

 

 

 

 

Przez trzy dni 20 sześcioosobowych patroli złożonych z harcerzy starszych i wędrowników z całego województwa brało udział w różnorodnych zajęciach sprawdzających ich aktywność fizyczną, umiejętność współpracy, a także poziom motywacji do osiągania celów. Nie wystraszyły ich nawet zimne noce w namiocie, czy zadania wykonywane pod presją czasu. Pełni energii brali udział we wszystkich różnorodnych zajęciach, by sprawdzić, kto jest najlepszy.  Już w piątek uczestnicy Manewrów zostali przywitani na Lubiance  przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panią Beatę Oczkowicz.  Tuż po krótkim przemówieniu odbyło się spotkanie z kapitanem Przemysławem Zaczkiem z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, który  opowiadał o tym, jak wygląda bycie żołnierzem, oraz z chęcią odpowiadał na dociekliwe pytania harcerzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota podzielona została na dwie części. Przed południem miał miejsce "Turniej Trójtechniczny", w skład którego wchodziły rozgrywki paintballowe w których uczestniczyły po 3 osoby z każdego patrolu, zawody pływackie na krytej pływalni w których uczestniczył jeden członek z każdego patrolu, oraz rywalizacja na strzelnicy w której uczestniczył jeden z członków patrolu, który strzelał w pozycji leżącej oraz  opiekun, który strzelał w pozycji stojącej. Wszystkie te konkurencje odbywały się w jednym czasie, stąd bardzo ważny był podział zadań w każdym patrolu. Uczestnicy mieli do pokonania także wojskowy tor przeszkód. Tu do klasyfikacji liczony był łączny czas trzech najlepszych członków zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po południu harcerze dokształcali się podczas „Mikrokursów Technicznych”  w aż ośmiu kategoriach: samoobrona, techniki linowe, pierwsza pomoc, techniki łącznościowe, ratownictwo wodne, maskowanie, ekwipunek wojskowy oraz geocaching. Organizatorzy nie pozwolili uczestnikom nudzić się nawet w nocy, bowiem przeprowadzili grę „Cichociemni” związaną z tematyką II wojny światowej. Tu część zajęć prowadzili nasi instruktorzy z 38 SDH oraz członkowie Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice, którzy poprowadzili między innymi zajęcia wysokościowe na tamie, ewakuację wysokościową z pontonu oraz symulacje z ewakuacja poszkodowanego w trudnym terenie z użyciem noszy płachtowych i siodełka kardiologicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela również była dniem pełnym atrakcji. Rozpoczęła się od biegu „Sprawni jak żołnierze”, podczas którego uczestnicy pokonywali wojskowy tor przeszkód, gdzie do pokonania mieli przeprawę pontonem przez Lubiankę, strzelanie, ewakuacje poszkodowanego , RKO i pokonanie toru z czołganiem i przyszykowaniem ekwipunku. Swoje zaciekawienie tematyką armii harcerze mogli zaspokoić podczas spotkania z Jackiem Pietrzakiem „JACO” z Grupy „RAPTOR” z Lublińca.


 

 

 

 

 

 

 

Manewry zakończyły się uroczystym apelem, na którym wręczono nagrody oraz podziękowano współorganizatorom.  Serdeczne gratulacje składamy zwycięzcom w poniższych kategoriach:

Zadania wykonywane przed manewrami w ramach przygotowań do manewrów.


W kategorii Ratownictwo38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater
W kategorii Obronność – 75 Kielecka Drużyna Harcerska z Hufca ZHP Kielce-Miasto
W kategorii Technika - patrol FAZA z Hufca ZHP Kielce-Miasto
W kategorii Aktywność obywatelska – patrol Orzeły z Hufca ZHP Starachowice

Turniej "Trójtechniczny"

 

I miejsce – 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater
II miejsce -  patrol Orzeły z Hufca ZHP Starachowice-
III miejsce – patrol FAZA z Hufca ZHP Kielce-Miasto


Bieg „Sprawni jak żołnierze”

I miejsce –   38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater
II miejsce –  patrol „Jestę Kabanosę” z Hufca ZHP Starachowice
III miejsce – patrol BISZKOPTY z Hufca ZHP Kielce-Miasto

 

 

 

 

 

Nagrodę  dla zespołu  „Best of the Best” miecz z rąk Jacka Pietrzaka „JACO” z Grupy „RAPTOR” z Lublińca za wszechstronność otrzymała
38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater

Podczas Manewrów odwiedziło nas również wielu gości, wśród których znaleźli się między innymi:

- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz
- Kapitan Przemysław Zaczek z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach
- Poseł na Sejm RP Lucjan Pietrzczyk
- Prezydent Miasta Starachowice Pan Marek Materek
- z-ca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach ppłk Wiesław Loch
- Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Kielcach mjr Mirosław Wąchocki
- Jacek Pietrzak „JACO” – Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych Grupa „RAPTOR”

Organizacji Manewrów „ROTA 2015” ZHP Chorągwi Kieleckiej nie mogłyby się odbyć bez wsparcia: Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojska Polskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.